8 Φεβρουαρίου 2023

Μεσολόγγι 25/1 – Διαβούλευση για τους Ρομά

Πρόσκληση σε διαβούλευση
για το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη,
την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ: 95565/12-10-2022 έγγραφο της Γενικής ΓραμματείαςΚοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αναφέρεται στην συμπλήρωση «Τοπικών Σχεδίων Δράσης γιατην ένταξη την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά» (εφεξής Τ.Σ.Δ.), στο κοινωνικόγίγνεσθαι, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου θέτει σε διαβούλευση το υπό επεξεργασία προσχέδιοτο οποίο προετοίμασε το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας καιΠολιτισμού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας.

Το Τ.Σ.Δ. αποτελεί την εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη τωνΡομά 2021-2030» σε δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον εκάστοτε Δήμο, σε τοπικόεπίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των πληθυσμών Ρομά που διαβιούν στα όριά του και μεβάσει το πρότυπο του Τ.Σ.Δ. που απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το παρόν Τ.Σ.Δ. καταγράφει τέσσερις (4) ενότητες ως ακολούθως:

  1. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται τα διοικητικά στοιχεία του Δήμου πουαφορούν τον πληθυσμό Ρομά στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, τηντυπολογία περιοχών και των εμπλεκόμενων φορέων εντός και εκτός του Δήμου πουασκούν Κοινωνική Πολιτική. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην Λειτουργία τουΚέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.
  2. Στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού Ρομάσυγκεντρωτικά ανά οικισμό μετά και την καταγραφή που υλοποιήθηκε κατά τα έτη2017 και 2021 από το Κέντρο Κοινότητας. Παρουσιάζεται υπό μορφή πίνακα SWOT ανάλυση,τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που υπάρχουν για τον πληθυσμό Ρομάστον Δήμο και τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει.
  3. Στην τρίτη Ενότητα αναφέρονται οι γενικοί στόχοι και το όραμα του Δήμου για τον πληθυσμό Ρομά, καθώς και οι ενδεχόμενες προτεραιότητες και οι προτεινόμενεςδράσεις που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού Ρομά. Βασικόςστόχος του Δήμου μας είναι η Κοινωνική ένταξη, η απασχόληση, ηιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η κοινωνική ένταξη των παιδιών στηνεκπαίδευση.
  4. Στην τέταρτη ενότητα προτείνονται δράσεις ανά ενότητα , τον τρόπο υλοποίησης, και το χρονοδιάγραμμά τους.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου καλεί τους τοπικούς φορείς, τις οργανώσειςτης κοινωνίας των πολιτών υπέρ των Ρομά, τους εμπλεκόμενους τόσο από την τοπικήκοινωνία όσο και από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε διαβούλευση μέχρι και την Τετάρτη 25/1/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

  • Να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου http://mesolonghi.gov.gr
  • Να διαβάσουν το υπό επεξεργασία προσχέδιο Τοπικό Σχέδιο Δράσης
  • Να αποστείλουν σχετικό σχολιασμό και προτάσεις στο Κέντρο Κοινότητας μεΠαράρτημα Ρομά στο email: Kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr ή δια ζώσηςστην Δ/νση Σταυροπούλου 31 (Δημαρχείο).

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την επεξεργασία των προτάσεων που έχουνσυγκεντρωθεί και τη σύνταξη του τελικού Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου: http://messolonghi.gov.gr/

 


AgrinioStories