Μεσολόγγι 17/3 – Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
την Παρασκευή 17 Μαρτίου
λόγω των χρονικών περιθωρίων
και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου και ώρα 19:00 θα λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) , με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2023’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  2. Έγκριση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με τίτλο ‘‘Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων’’, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β’ 2239) (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  3. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ‘‘Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου – Τεχνικό Έργο’’ (εισηγήτρια κ.ΜελαχρήΠερσ.–Αντιδήμαρχος).
  4. Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε άπορους συνδημότες (εισηγητής κ. Μπαλαμπάνης Δημήτρ.–Αντιδήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των χρονικών περιθωρίων και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 


AgrinioStories