Μεσολόγγι 10/11 – Εκτάκτως Δημοτικό Συμβούλιο

Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα
το Δημοτικό Συμβούλιο στο Μεσολόγγι

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίουκαι ώρα 19:00 μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200 με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος περί διατήρησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 52 του Ν. 5056/2023 (εισηγητής κ.ΛύροςΚων/νος–Δήμαρχος).
 2. Έγκριση Α και Β πρακτικού διαπραγμάτευσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ρουχισμός Δημ. Αστυνομίας ) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση Α και Β πρακτικού διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ. του έργου “Αποκατάσταση ζημιών και εργασίες συντήρησης στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Συντήρηση και επισκευή δρόμων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτριακ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 6. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΠ Μεσολογγίου βάσει της παραγρ. 9 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (Α΄/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 5003/2022 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, υγειονομικού υλικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προμήθειας ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, υγειονομικού υλικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” – ομάδα 3,4 – (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
 9. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού “Ριζική Ανακαίνιση Κτηριακού &ΕπανάχρησηΤρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου για την Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου – Αγορά και Εγκατάσταση Εξοπλισμού” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 11. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024 -2025 (εισηγητής κ. ΣωτηρακόπουλοςΓεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 12. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης Γ΄ ΛυκειακήςΤάξης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου & Ίδρυση Τομέα στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2024-2025 (εισηγητής κ.ΣωτηρακόπουλοςΓεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών περιθωρίων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

 


AgrinioStories