Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 3 Ιουλίου…

Αγρινιώτικο καλαντάρι Ιουλίου

3 Ιουλίου 1911

Προέκτασιν της σιδηροδρομικής γραμμής Μεσολογγίου – Αγρινίου μέχρι της Άρτης

«Υπό του Υπουργού των Εσωτερικών κ. Ρέπουλη διετάχθη το αρμόδιον τμήμα όπως αναθεωρήση και τακτοποιήση την επί της κυβερνήσεως του αειμνήστου Δεληγιάννη καταρτιθείσαν μελέτην διά την προέκτασιν της σιδηροδρομικής γραμμής Μεσολογγίου – Αγρινίου μέχρι της Άρτης. Φαίνεται ότι η κατασκευή της γραμμής ταύτης κρίνεται απαραίτητος καθόσον είναι γνωστόν ότι και ο στρατηγός Αντού μετά την εξ Άρτης επάνοδόν του υπέδειξε το τοιούτον. Η δαπάνη διά την κατασκευήν του έργου υπολογίζεται περί τα δέκα εκατομμύρια, τα οποία θα ληφθούν εκ του μεγάλου δανείου». (ΣΚΡΙΠ, 2/7/1911)

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Συρμός στον Σιδηροδρομικό σταθμό Αγρινίου
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας