27 Σεπτεμβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 3ῃ Ιουλίου…

  • Καλεντάρι της 3ης Ιουλίου του:

1911: Προέκτασιν της σιδηροδρομικής γραμμής
Μεσολογγίου – Αγρινίου μέχρι της Άρτης.

3 Ιουλίου 1911

«Υπό του Υπουργού των Εσωτερικών κ. Ρέπουλη διετάχθη το αρμόδιον τμήμα όπως αναθεωρήση και τακτοποιήση την επί της κυβερνήσεως του αειμνήστου Δεληγιάννη καταρτιθείσαν μελέτην διά την προέκτασιν της σιδηροδρομικής γραμμής Μεσολογγίου – Αγρινίου μέχρι της Άρτης. Φαίνεται ότι η κατασκευή της γραμμής ταύτης κρίνεται απαραίτητος καθόσον είναι γνωστόν ότι και ο στρατηγός Αντού μετά την εξ Άρτης επάνοδόν του υπέδειξε το τοιούτον. Η δαπάνη διά την κατασκευήν του έργου υπολογίζεται περί τα δέκα εκατομμύρια, τα οποία θα ληφθούν εκ του μεγάλου δανείου». (ΣΚΡΙΠ, 2/7/1911)

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Συρμός στον Σιδηροδρομικό σταθμό Αγρινίου


AgrinioStories| Πηγή: Αρχείον Αγρινίου