ΕΣΜεσ – Τέθηκε σε λειτουργία το e-Επιμελητήριο

Τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα
e-Επιμελητήριο για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση
των μελών τού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα e-Επιμελητήριο για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των μελών τού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το e-Επιμελητήριο (https://epimetol.echamber.gr/) είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που προσφέρει νέους και αποδοτικούς τρόπους διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών στις επιχειρήσεις-μέλη του.  Μέσω του e-Επιμελητηρίου παρέχεται ένα σύνολο πιστοποιητικών που αφορούν σε μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και εύκολοι και γρήγοροι τρόποι καταβολής των σχετικών τελών.

 

 

Συγκεκριμένα μέσω του e-chamber παρέχονται οι εξής διαδικασίες:

  • Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών / βεβαιώσεων Επιμελητηρίου.
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές συνδρομών μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και καρτών.
  • Επισκόπηση Καρτέλας Μέλους.
  • Πιστοποιητικά καταγωγής για εξαγωγείς και θεώρηση εγγράφων για εξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. χρήση σε Πρεσβείες).
  • Υποβολή βεβαιώσεων εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποίησης ασφαλιστών και αίτηση ανανέωσης της αδείας τους υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
  • Δυνατότητα υποβολής αίτησης μεταβολής μη κρίσιμων στοιχείων της επιχείρησης (π.χ. το email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας).
  • Authentication μέσω ΓΕΜΗ και Taxis (ΓΓΠΣ).

Το e-chamber αναμένεται το επόμενο διάστημα να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί και με άλλες δυνατότητες για την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου.

 


AgrinioStories