Ένωση: Ίδρυση κτηνοτροφικού συνεταιρισμού

Ίδρυση  αμιγούς κτηνοτροφικού – γαλακτοκομικού συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» καλεί τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να συμμετέχουν στην προσπάθεια που έχει  ξεκινήσει για την ίδρυση  αμιγούς κτηνοτροφικού – γαλακτοκομικού συνεταιρισμού, με σκοπό την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γάλακτος και των παραγώγων αυτού, καθώς και πάσης φύσεως κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνοτροφικών εφοδίων, μέσων κτηνοτροφικής παραγωγής κλπ.

Η  ίδρυση  του εν λόγω  συνεταιρισμού, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς και ιδίως την παροχή φορολογικών κινήτρων σε κτηνοτρόφους (απαλλαγή πληρωμής τέλους  επιτηδεύματος, επιστροφή ειδικού  φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες  μη  τηρούντες  βιβλία εσόδων -εξόδων κλπ),τη συμμετοχή σε αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά), προς απόκτηση της αναγκαίας υποδομής και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τον ίδιο τον συνεταιρισμό και τα μέλη του, αλλά  και την παροχή κάθε επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας, καθώς και βελτίωσης των μεθόδων και συστημάτων παραγωγής γάλακτος, τη διευκόλυνση και αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και τη μείωση του κόστους της κλπ.

Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να ανταποκριθούν στην παραπάνω πρωτοβουλία και να εγγραφούν μέλη του υπό ίδρυση κτηνοτροφικού συνεταιρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2641069004 – 2641069006 -2641069002 – 6983902278 και στο e-mail: easa@easagr.gr

 


AgrinioStories