5 Ιουνίου 2023

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας – Δύο νέα μεγάλα έργα

Για την βελτίωση υποδομών ύδρευσης
σε ΔΕ Μεδεώνος και ΔΕ Παλαίρου
η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας
εξασφάλισε 1.883.000 ευρώ!!!

Δύο νέα μεγάλα έργα για τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή.

Ο λόγος για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης ΔΕ Μεδεώνως Δήμου Ακτίου Βόνιτσας», προϋπολογισμού 1,369,000 ευρώ και το έργο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Παλαίρου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας», προϋπολογισμού 514,000 ευρώ.

Ο Δήμος μας ήταν ένας από τους λίγους Δήμους της χώρας που κατάφερε και πέτυχε την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι για ένα αλλά για δύο μεγάλα έργα, εκ των οποίων το ένα αποτελείται από δύο υποέργα, δηλαδή στην ουσία μιλάμε για τρία μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στον Δήμο μας και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.

Το πρώτο έργο αφορά την «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Μεδεώνως Δήμου Ακτίου Βόνιτσας»

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν δύο υποέργα. Το ένα αφορά την «αντικατασταση τμηματων εξωτερικου δικτυου υδρευσης Κατούνας και Τρύφου» (προϋπολογισμού 769.000 ευρώ) όπου θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος αγωγός μεταφοράς από τις δύο πηγές έως το φρεάτιο πιεζοθραύσεως- συνένωσης των πηγών και την δεξαμενή Τρύφου με μεγαλύτερης διάμετρο αγωγό. Μιλάμε συνολικά για κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού κεκλιμένου-στρογγυλοποιημένου μήκους 6.900μ, καθώς και την κατασκευή δύο υδρομαστεύσεων στη θέση Βουστρί ενώ υπάρχει σχεδιασμός για την τοποθέτηση φρεατίων-εξαρτημάτων για την σωστή λειτουργία του δικτύου.

Το δεύτερο υποέργο αφορά την «αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κομπωτής» (Προϋπολογισμού 600.000 ευρώ) και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Τ.Κ. Κομπωτής, το οποίο θα αντικαταστήσει το παλαιό μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Το δεύτερο έργο αφορά την «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Παλαίρου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας».

Η παρούσα μελέτη αφορά αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Αγ. Βαρβάρας και Περατιάς.

Σήμερα οι δύο παραπάνω οικισμοί υδρεύονται μέσω του αγωγού Φ225 ο οποίος παραλαμβάνει το νερό από τον υφιστάμενο αγωγό Φ600 υδροδότησης Λευκάδας. Με την παρούσα μελέτη θα ενισχυθεί η ποσότητα νερού που καταλήγει στη δεξαμενή της Αγ. Βαρβάρας και στην δεξαμενή Περατιάς και με την τοποθέτηση αντλιοστασίου τύπου bosster θα διαχωριστούν οι ζώνες υδροδότησης από τις δυο δεξαμενές (Αγ. Βαρβάρας και Περατιάς) επιτυγχάνοντας την δυνατότητα ρύθμισης της παροχής που θα λαμβάνει κάθε δεξαμενή με την τοποθέτηση κατάλληλων οργάνων και εξαρτημάτων σε κομβικά σημεία του δικτύου.

Δύναμη Πολιτών. Με την επιμονή μας και την εμπειρία μας καταφέρνουμε και λύνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών μας. Καταφέρνουμε και υλοποιούμε μεγάλα έργα υποδομής για τον τόπο μας.

 


AgrinioStories