Δημ. συμβούλιο Αγρινίου 26/2 – Δείτε live τις συνεδριάσεις

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου
θα πραγματοποιηθούν σήμερα,

Η πρώτη είναι τακτική και θα ξεκινήσει στις 6:00 το απόγευμα,
ενώ η δεύτερη είναι η 1η συνεδρίαση
της δίμηνης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής
και θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ανάκοινωση.

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης είναι 19 στο σύνολό τους

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2024 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική έτους 2024». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Γρίβας).
2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
3. Αναμόρφωση οικονομικών στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
4. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
5. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
6. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 45/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
7. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 46/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2024. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού με κοστολογημένες δράσεις Οικονομικού Έτους 2024». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Οικ. Έτους 2024». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Πίνακα 5Γ΄(στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2024». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού 2022 – Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
15. Έγκριση νέων εγγραφών, διαγραφών και αλλαγών δομής φιλοξενίας νηπίων σχολικού έτους 2023-2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).
16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως τακτοποιήσεως και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 285 του σχεδίου πόλης Αγρινίου», λόγω νέων προσκομισθέντων στοιχείων. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 51/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
17. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
18. Πρόωρη λύση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Καρπενησίου 45 στην Κοινότητα Καμαρούλας του δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
19. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο Αδελφότητας Πραμαντιωτών Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γεώργιος Σταύρου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

Τα θέματα που κατατέθηκαν
από δημοτικούς συμβούλους και προέδρους κοινοτήτων
για την 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας
της δημοτικής αρχής δήμου Αγρινίου

Θέματα δημοτικών συμβούλων*

 • 1. Σχολική στέγη. Παπανικολάου Τιμολέων
 • 2. Αγροτική Οικονομία. Μπλέτσας Δημήτριος
 • 3. Ενημέρωση σχετικά με το ενδεχόμενο κατασκευής πλωτών φωτοβολταϊκών στην λίμνη Κρεμαστών. Βραχωρίτης Κωνσταντίνος
 • 4. Αγροτική ανάπτυξη. Ο ρόλος του Δήμου και οι δράσεις μας σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγρινίου για την ενίσχυση μας αγροτικής οικονομίας στην περιοχή μας – αγροτικές κινητοποιήσεις – ψήφισμα υπέρ των αγροτών. Τραπεζιώτης Δημήτριος
 • 5. Σχετικά με τη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων. Μυζήθρας Παναγιώτης
 • 6. Αγροτικό. Καλλίμορφος Ιωάννης
 • 7. Δ.Ε.Υ.Α.Α. – υδροκλοπή. Πιστιόλας Κωνσταντίνος
 • 8. Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου. Κουτσουπιά Αικατερίνη
 • 9. Πανεπιστήμιο. Γρίνος Σπυρίδων

Για τα παραπάνω θέματα των Δημοτικών Συμβούλων δεν θα απαιτηθεί κλήρωση προκειμένου να καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη, δεδομένου ότι είναι κάτω των δέκα.

Θέματα προέδρων κοινοτήτων*

 • 1. Βελτίωση υποδομών Κοινότητας Ελαιοφύτου. Μαλής Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοφύτου
 • 2. Βελτίωση υποδομών Κοινότητας Νεάπολης. Πεταρούδας Στέφανος – Πρόεδρος Κοινότητας Νεάπολης
 • 3. Βελτίωση υποδομών Κοινότητας Μεγάλης Χώρας. Χασιώτης Γρηγόριος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεγάλης Χώρας
 • 4. Παράνομη αφισοκόλληση – προσδιορισμός και κατασκευή υποδομών για αφισοκόλληση. Μποκώρος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Κοινότητας Αγρινίου

Για τα παραπάνω θέματα των προέδρων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση προκειμένου να προκύψουν τα δύο θέματα που θα συζητηθούν, ώστε να καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη.

 

*Τα θέματα παρατίθενται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου που έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Αγρίνιο