Αμφιλοχία 20/9 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη, 20η Σεπτεμβρίου 2023, κλήθηκε
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

«Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας», αναφέρει ο πρόεδρος του οργάνου στην πρόσκληση που εξέδωσε, η οποία. όπως σημειώνει, «θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • ΘΕΜΑ 1ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου«Δίκτυο Πυρόσβεσης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]
  • ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός), του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]
  • ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ TΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Μελέτη οδοποιίας Θεριακήσι – Καστριώτισσα)» [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]
  • ΘΕΜΑ 4ο: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο ΚοινότηταςΔήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 τηςΠράξης «Κέντρο ΚοινότηταςΔήμου Αμφιλοχίας» και Κωδ. ΟΠΣ 6002278του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». [Εισηγήτρια: Η κα. Χαρδαλιά Λαμπρινή(Αντιδήμαρχος)]
  • ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος)]
  • ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίαςποσό 60.180,00€)». [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη(Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας )]
  • ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος)]

 


AgrinioStories