Ακυρώθηκαν 13 ανεμογεννήτριες στον Κοκκινιά

Ακυρώθηκε η εγκατάσταση
13 ανεμογεννητριών
στη θέση Κοκκινιάς-Πατήματα του όρους Κοκκινιά

 Ενημέρωση του Β.Γκίζα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας

Την ακύρωση εγκατάστασης 13 ανεμογεννητριών στη θέση Κοκκινιάς-Πατήματα του όρους Κοκκινιά γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2023.

Για το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας είχε συνεδριάσει με κατεπείγοντα χαρακτήρα στις 21 Αυγούστου 2023 διατυπώνοντας ομόφωνα αρνητική γνώμη τόσο επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ΑΣΠΗΕ ισχύος 46,8 MW στη θέση «Κοκκινιάς-Πατήματα» όσο και επί των συνοδών έργων στα διοικητικά όρια των Δήμων Καρπενησίου, Μακρακώμης και Ναυπακτίας.  Επισημαίνεται δε ότι, ο Δήμος Ναυπακτίας δεν είχε καμία πρότερη επίσημη ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα και ούτε ζητηθεί η γνώμη ή διατύπωση άποψης από μέρους του.

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί και κατά το παρελθόν, ο Δήμος Ναυπακτίας θεωρεί ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι σημαντικές γιατί συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Εντούτοις η ανάπτυξή τους δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρύνει περιοχές που ήδη έχουν κορεστεί.  Αντίθετα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η ειδική περιβαλλοντική νομοθεσία με κατανόηση στις περιβαλλοντικές ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Ναυπακτίας, εκπροσωπώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των δημοτών του, δεν προσεγγίζει το θέμα της εγκατάστασης ή επέκτασης αιολικών σταθμών με απόλυτο τρόπο. Ούτε δηλαδή ότι οι σταθμοί εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας ως ΑΠΕ είναι σε κάθε περίπτωση αποδεκτοί ούτε ότι είναι πάντα απορριπτέοι με το επιχείρημα των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Αντίθετα, σε κάθε επιμέρους περίπτωση ο Δήμος αποφαίνεται, αφού αξιολογήσει τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, τις τεχνικές μελέτες του επενδυτή και τις θέσεις των επηρεαζόμενων δημοτών, όπως εκφράζονται από τους εκπροσώπους τους. Ιδιαίτερα ο Δήμος απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σε κάποια ήδη «επιβαρυμένη» θέση να εγκριθεί μια νέα εγκατάσταση, αφού ληφθεί υπόψη η βούληση των τοπικών κοινωνιών με προηγούμενη έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.

Όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) η υφιστάμενη πυκνότητα των αιολικών πάρκων στα όρια του Δήμου Ναυπακτίας προσεγγίζει και υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις τη μέγιστη επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και πρακτικά δεν υπάρχουν περιθώρια για εγκατάσταση κι άλλων ανεμογεννητριών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος Ναυπακτίας τη διετία 2022-2023 έχει ασκήσει τουλάχιστον 8 αιτήσεις ακύρωσης εγκατάστασης αντίστοιχου αριθμού αιολικών πάρκων εντός των διοικητικών του ορίων.   Χαρακτηριστική είναι δε η περίπτωση όπου μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Ναυπακτίας και τοπικών φορέων ανακλήθηκε οριστικά η βεβαίωση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη Βαράσοβα τον Μάιο του 2022.

Η εν συνόλω ορθολογική αυτή στάση του Δήμου συμβάλλει θετικά, ώστε οι αρμόδιες αρχές να κρίνουν αντικειμενικά αν μια νέα εγκατάσταση αιολικού σταθμού θα πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί.

 

 


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις
που αφορούν στην ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Αιτωλοακαρνανία