Αγρίνιο: Προγράμματα Κέντρου «Διά Βίου Μάθησης»

Ενημέρωση για τα Προγράμματα
του Κέντρου «Δια Βίου Μάθησης» του Δήμου Αγρινίου

Α. Νέα προγράμματα

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στα παρακάτω προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν σύντομα.

1. Ηλεκτρονική εφημερίδα [50 ώρες, τηλε-εκπαίδευση]
2. Αγωγή υγείας – Πρώτες βοήθειες [25 ώρες, δια ζώσης]
3. Προληπτική ιατρική για την τρίτη ηλικία [25 ώρες, τηλε-εκπαίδευση]
4. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) [25 ώρες, τηλε-εκπαίδευση]
5. Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1) [25 ώρες, τηλε-εκπαίδευση]

B. Προγράμματα σε εξέλιξη

Συνεχίζεται η επιμόρφωση για τα παρακάτω προγράμματα που έχουν ήδη ξεκινήσει.

1. Δημιουργία ιστοσελίδας
2. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός

Γ. Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα παρακάτω προγράμματα έχουν ήδη ενημερωθεί και μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις τους.

1. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση
2. Ρωσικά για τον τουρισμό

Υπενθυμίζουμε ότι τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

      • Διεύθυνση: Λ. Μαβίλη (Πρώην Σταθμός Τραίνου)
      • Τηλέφωνο: 2641360685 (Υπεύθυνος Τούρκας Παναγιώτης)
      • Email: k.diavioumathisis@agrinio.gr

Ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου
Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος

 


AgrinioStories