5 Οκτωβρίου 2022

Αγρίνιο – Ένταξη έργου Λυκοραχίτη Άγιου Θωμά

Ένταξη  του έργου
«Ανάδειξη περιοχών ανοικτών ρεμάτων
(Α’ Φάση : Ρέμα Λυκοραχίτη Ι – Άγιος Θωμάς)»

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ένταξη  του έργου «Ανάδειξη περιοχών ανοικτών ρεμάτων ( Α’ Φάση : Ρέμα Λυκοραχίτη Ι – Άγιος Θωμάς )» με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  Ν.Φαρμάκηστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Το έργο  προϋπολογισμού  3.750.000,00 €  περιλαμβάνει ήπιες και αναγκαίες παρεμβάσεις που αφορούν:

  • διαμόρφωση διάδρομου περιπάτου κατά μήκους του ρέματος, προσβάσιμου από όλους
  • κατασκευή πεζογεφυρών
  • διαμόρφωση πρανών του ρέματος και κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν του αυτού
  • Φυτεύσεις
  • τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φωτισμού
  • ανάδειξη του παλαιού πέτρινου γεφυριού

«Προχωρούμε σταδιακά στο σχέδιο μας για την ανάδειξη του Δήμου Αγρινίου με έργα σημαντικά και ωφέλιμα για τους δημότες μας. Η αξιοποίηση της περιοχής του Αγιου Θωμά και της ανάδειξης του πέτρινου γεφυριού αποτελούσε στρατηγικό στόχο μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου και κάθε διαθέσιμου πόρου με στόχο την υλοποίηση όλων των μεγάλων έργων και παρεμβάσεων που έχει ανάγκη ο τόπος», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

 


AgrinioStories