Αγρίνιο 20/11 – Συνεδριάζει η Οικ/κή Επιτροπή

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη
συνεδριάζει τη Δευτέρα 20/11 η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει τη Δευτέρα,  20 Νοεμβρίου 2023, στις 11: 00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Όρισμός δικηγόρου επί αιτήσεως των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Αγρινίου περί συμβιβασμού. (Εισηγητές: Μιμμής-Γεωργίου)
 2. Νομική υποστήριξη Αιρετού του Δήμου Αγρινίου – Ορισμός Δικηγόρου υπεράσπισης. (Εισηγητής: Μιμμής Ι.)
 3. Νομική υποστήριξη πρώην υπαλλήλου του Δήμου Αγρινίου –Γεωργακού – Παππά Σταυρούλα – Ορισμός δικηγόρου». (Εισηγήτρια: Β. Φελέκη)
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2023. (Εισηγητής: Χ. Λιάπης)
 5. Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023. (Εισηγητής: Χ. Λιάπης)
 6. Έγκριση μεταφοράς των πράξεων :
  • ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (Α ΦΑΣΗ : ΡΕΜΑ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ), από το πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2022 στο πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 και υποβολή τους στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων. (Εισηγήτρια: Γ. Ροντήρη)
 7. Εγκριση 1ου πρακτικού περί ελέγχου εγγυητικών επιστολών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Εισηγήτρια: Λ. Παπασωτήρη)
 8. Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) – κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών, σπόρων, τύρφης κ.λπ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για το 2024». (Εισηγήτρια: Μ. Κουρκούνη)
 9. Έγκριση γνωμοδότησης για την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασία του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΑΚ)ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» και «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Εισηγήτρια: Ρ. Ζέρβα)
 10. Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση για την ανάθεση της σύμβασης (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με Α.Α. 195303. (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)
 11. Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με Α.Α. 199217. (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)
 12. Διάλυση σύμβασης της υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (Τμηματική Οριοθέτηση ρέματος “ΤΣΙΤΑ” Τ.Κ. Δοκιμίου) και την αποζημίωσή του σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του υπολειπόμενου ποσού της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 3316/2005. (Εισηγητές: Ρεντζέπης Ι., Α. Παπαβασιλείου)
 13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής και πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων. (Εισηγητής: Β. Σαράκης)
 14. Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων του Δήμου Αγρινίου εκτός ορίων Νομού Αιτωλ/νίας. (Εισηγήτρια: Μ. Χρυσικού)
 15. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής – Διάθεση πίστωσης. (Εισηγήτρια: Δ. Μηχαηλίδη)
 16. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 156/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΛΧΩ65-964) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ” με Α.Α 202199,1. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος).

 

 


AgrinioStories