Αγρ. Συν. Νεάπολης – Νέες θέσεις εργασίας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης προχωρά
στην άμεση πρόσληψη εργατών παραγωγής, χειριστών κλαρκ,
χειριστών μηχανικής διαλογής και αναλυτών χημείου

Αναλυτικά οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες:

Εργάτες – ριες Παραγωγής

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

  • Συμμετοχή στη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Διαλογή φρούτων-τροφοδοσία γραμμών παραγωγής.
  • Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.
  • Διάθεση για εργασία.
  • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
  • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

  • Ασφάλιση
  • Μισθός
  • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
  • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Χειριστές Κλαρκ

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

  • Χειρισμός Κλαρκ.
  • Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων παραγωγής.
  • Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Άδεια χειριστή Κλαρκ.
  • Προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
  • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.
  • Διάθεση για εργασία.
  • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
  • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

  • Ασφάλιση.
  • Μισθός.
  • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
  • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Χειριστές Μηχανής Διαλογής

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

  • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανής στην γραμμή παραγωγής.
  • Τήρηση των διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας με εστίαση στο αποτέλεσμα.
  • Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία.
  • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
  • Συντονισμός και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ.
  • Βασική γνώση Αγγλικών.
  • Όρεξη για εργασία και εκπαίδευση.
  • Προηγούμενη εμπειρία ως Χειριστής/στρια Μηχανών Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή.
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
  • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

  • Ασφάλιση.
  • Μισθός.
  • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
  • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναλυτές-ριες Χημείου

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

  • Φροντίζει για την συλλογή δειγμάτων & Διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες αναλύσεις (α΄ύλες, ημιέτοιμα& συσκευασμένα προϊόντα).
  • Καταγράφει και αρχειοθετεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα.
  • Χειρίζεται τον εξοπλισμό χημείου με τρόπο ασφαλή και φροντίζει για τον καθαρισμό και την συντήρηση του.
  • Φροντίζει για την αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας εντός του συσκευαστηρίου.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της παραγωγής, ειδικά σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ.
  • Βασική γνώση Αγγλικών.
  • Όρεξη για εργασία και εκπαίδευση.
  • Προηγούμενη εμπειρία ως Αναλυτής/τρια Χημείου επιθυμητή.
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
  • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

  • Ασφάλιση
  • Μισθός
  • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
  • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

agriniostories