Όμιλος Φίλων ΣΒΔΕ: Αποκατάσταση της λειτουργίας

Όμιλος φίλων ΣΒΔΕ «ΧαρίλαοςΤρικούπης» Αποκατάσταση της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής της περιοχής «Εκτός από την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γέφυρας του Ευήνου ποταμού επιβάλλεται πλέον και […]