ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»