Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065 Silver Alert εκδόθηκε για ηλικιωμένο από την Πρέβεζα: […]