Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Μαβίλη Η ανάπλασή της αφορούσε σε υπόγεια σύγχρονα δίκτυα, φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης και κατασκευή πεζοδρόμων. […]