29 Μαρτίου 2023

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ

Οι νερόμυλοι του Θέρμου

Τα συστήματα υδροκίνησης προβιομηχανικής τεχνολογίας ( νερόμυλοι, νεροτριβές, μαντάνια, νεροπρίονα και άλλα ) συγκαταλέγονται στα βασικά στοιχεία της αγροτικής κληρονομιάς...