Τα συστήματα υδροκίνησης προβιομηχανικής τεχνολογίας ( νερόμυλοι, νεροτριβές, μαντάνια, νεροπρίονα και άλλα ) συγκαταλέγονται στα βασικά στοιχεία της αγροτικής κληρονομιάς στην περιοχή του Δήμου Θέρμου. […]