Κ.Υ. Μύτικα – Τακτοποιούνται οι τελευταίες εκκρεμότητες από την 6η Υ.ΠΕ και έγινε η δέσμευση πίστωσης και ανάθεση καθαριότητας λόγω μετεγκατάστασης Σε πρόσφατο δημοσίευμα του […]