ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ – ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ»