Τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου επισκέφθηκαν  εννέα πρόεδροι Κοινοτήτων Τον Δήμαρχο Αγρινίου επισκέφθηκαν  εννέα πρόεδροι Κοινοτήτων για να επιδώσουν επιστολή  με αίτημα την ενεργοποίηση των […]