7 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ

«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως δια επαχθείς και αυθαιρέτους… κατατάξεις»

«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως δι επαχθείς και αυθαιρέτους κατατάξεις» Ζητώντας να φορολογηθούν δίκαια, οκτώ πρόεδροι συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής έστειλαν τηλεγράφημα προς...