Συνεχίζονται και φέτος οι συστηματικές έρευνες στην Καλυδώνα στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος που άρχισε να υλοποιείται από πέρυσι Στις έρευνες συμμετέχουν μεγάλος αριθμός φοιτητών […]