Είκοσι νέα οχήματα αποκτήθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Στη διαδικασία παραλαβής είκοσι νέων οχημάτων που αποκτήθηκαν με τη διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), […]