6 Δεκεμβρίου 2022

Παν. Πατρών – Βραβείο «Ε. Παπανούτσος»

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ)
έχει καθιερώσει το Βραβείο
Εξαίρετης Διδασκαλίας σε μέλος ΔΕΠ του ΠΠ.

Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε

  • (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το ΠΠ στη σημασία της εξαίρετης διδασκαλίας στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών
  • (β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν την διδασκαλία ως  ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Πέραν των διδακτικών ικανοτήτων του, ο βραβευόμενος/η πρέπει να χαρακτηρίζεται από: (α) εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος, και
  • (γ) από τη συμβολή του στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου 2022. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε:

 


AgrinioStories