26 Νοεμβρίου 2022

Βελούτσα Αστακού: Aπορρίφθηκαν οι ΑΣΠΗΕ

Aπορρίφθηκαν οι Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) στη Βελούτσα του Αστακού

Η διαρκής προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση των βιοτόπων των γυπών από την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών φέρνει και σημαντικές επιτυχίες: μία τέτοια αποτελεί και η απόρριψη των Αιολικών Σταθμών «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ» και «ΒΕΛΟΥΤΣΑ» στο όρος Βελούτσα και μέσα στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) «Ακαρνανικά Όρη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

«Οι σχετικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ), σημειώνει η Ορνιθολογική, δημοσιεύτηκαν στις 20/1 και πιστεύουμε ότι θα κλείσουν οριστικά την πόρτα στον κίνδυνο μόνιμης αλλοίωσης μίας αδιατάρακτης ορεινής περιοχής».

«Αξίζει ωστόσο», συνεχίζει η ανακοίνωση της, «να γίνει μία υπενθύμιση του ιστορικού της υπόθεσης:

      • Τον Μάρτιο του 2021 κατατίθενται οι ΜΠΕ για τα δύο έργα, συνοδευόμενες από Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη (ΕΟΜ).
      • Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ καταθέτει υπόμνημα προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες επισημαίνοντας σοβαρές παραλείψεις στις ΕΟΜ.
      • Με βάση το υπόμνημα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητάει επικαιροποιημένες ΕΟΜ από την εταιρεία.

Τον Ιούλιο 2021 η εταιρεία υποβάλλει τις «επικαιροποιημένες» μελέτες όπου -ως εκ θαύματος- εμφανίζονται καταγραφές πεδίου 2, 3 και 6 μήνες αντίστοιχα, ΠΡΙΝ ζητηθούν από την ΑΔΠΔΕΙ (!), οι οποίες μάλιστα είναι πανομοιότυπες και για τους δύο ΑΣΠΗΕ! Φυσικά η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ενημερώνει σχετικά εκ νέου τις υπηρεσίες.

Παράλληλα, ήταν απόλυτα σαφές εξ αρχής πως οι δύο αυτοί γειτονικοί Αιολικοί Σταθμοί (ΑΣΠΗΕ) της ίδιας εταιρείας αποτελούσαν τμήματα ενός προσχηματικά και αδικαιολόγητα τεμαχισμένου έργου, το οποίο αν προχωρούσε ως ενιαίο θα ενέπιπτε σε ανώτερη και πιο σύνθετη αδειοδοτική κατηγορία (Α1). Να υπογραμμίσουμε εδώ πως, παρά το γεγονός πως η πρακτική αυτή έχει με δικαστική βούλα του ΣτΕ κριθεί παράνομη, είναι πανταχού παρούσα στην αδειοδότηση έργων και ειδικότερα έργων ΑΠΕ.

Με όλα τα παραπάνω στοιχεία διαθέσιμα στις υπηρεσίες, ακούγεται μεν εύλογη εντέλει η απόρριψη των δύο ΑΣΠΗΕ, ωστόσο καθόλου αυτονόητη, όπως δείχνει και η ιστορία με την αδειοδότηση των επιμέρους “μικρών” αιολικών στα Ακαρνανικά Όρη, η ακύρωση της οποίας αποτελεί αυτή τη στιγμή κεντρικό στόχο.»

 


AgrinioStories