30 Μαΐου 2023

Το Αγρίνιο του 1875 (Μέρος 2ο)

Το Αγρίνιο του 1875 (Κοινωνία και οικονομία)
Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες,
βιομήχανοι, έμποροι, καταστήματα, επαγγελματίες και τεχνίτες
της αγοράς της πόλης στα 1875

 • της Λένας Γιαννακοπούλου – Τριανταφυλλίδη
  Πηγή: «Ρίζα», τεύχος 45, σελ 44,  Ιούνιος 2002
  Δείτε ΕΔΩ το 1ο μέρος.

Αρχαί και Γραφεία Δημόσια

Α’ Διοικητικοί

 • Επαρχείον, εις την Κεντρικήν Πλατείαν παρά τη εισόδω της πόλεως, θέσις Καριές.
 • Εφορία, πλησίον του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Ταμείον, πλησίον του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής.

Β’ Δικαστικοί

 • α’. Δικαστήρια
 • Ειρηνοδικείον, εις θέσιν Τρουμπέ, κατά την Αγοράν. Συνεδριάζει Δεύτερον και Σάββατον πολιτικάς, και Τετάρτην ποινικάς υποθέσεις.
 • Υποθηκοφυλακείον, εις το Ειρηνοδικείον.
 • β’ Συμβολαιογραφεία
 • Γεωργοπούλου Γ., εις το κέντρον της Αγοράς. Έχει τ’ αρχεία απάντων των προ αυτού Συμβολαιογράφων.
 • Μητσοπούλου Δημ., κατά την Αγοράν.
 • Γ’ Στρατιωτικαί
 • Υπομοιραρχία, κατά την Αγοράν.
 • Φρουραρχείον, κάτωθεν του Επαρχείου, παρά τη εισόδω της πόλεως.

Δημοτικοί

 • Δημαρχείον, κατά την Αγοράν, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής. Δήμαρχος Γρ. Στάικος.
 • Αστυνομία, υπό το Δημαρχείον.

Εκπαιδευτικά Καταστήματα

 • α’. Δημόσια
 • Ελλ. Σχολείον, κατά την θέσιν Τρουμπέ. β’. Δημοτικά
 • Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον, Αρρένων. Κατά την Ανατολικήν πλευράν της Κεντρικής Πλατείας.
 • Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον, Κορασιών. Κατά την θέσιν Τρουμπέ πλησίον του Ελλ. Σχολείου.

Επιστήμονες

 • α’. Δικηγόροι
 • Ανδριόπουλος Βασίλ., πλησίον της κεντρικής πλατείας.
 • Κατσιλάκης Ν., πλησίον του Σχολαρχείου.
 • Μανόπουλος Ιω., πλησίον της κεντρικής πλατείας.
 • Στάικος Δημ., κατά την Αγοράν.
 • Τριανταφυλλίδης Γ. Κωνστ., πλησίον της κεντρικής πλατείας.
 • Τριανταφυλλίδης Ν., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • β’. Ιατροί
 • Γούναρης Αριστείδης, κατά την θέσιν Τρουμπέ, πλησίον του Σχολαρ¬χείου.
 • Θεοφανίδης Ιω., κατά την κεντρικήν πλατείαν.
 • Μπέλος Μιχ., κατά την Αγοράν.
 • Παππαγιανάκης Επαμ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Φαρμάκης Ν., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • γ’. Φαρμακοποιοί
 • Ασημακόπουλος Διονύσιος, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Παπαγιάνης Γεώρ., εις το κέντρον της Αγοράς.

Τράπεζα

 • Υποκατάστημα της Εθν. Τραπέζης, Διευθυντής Επ. Μεγαπάνος κατά την Αγοράν.
 • Τοκισταί
 • Λιάπης Κωνστ., εις το κέντρον την Αγοράς.
 • Μπαμπασούλης Γεώρ., εις το κέντρον της πόλεως.
 • Περιβολαρόπουλος Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Τριανταφυλλίδης Ιω., πλησίον του Δημαρχείου.
 • Τσακανίκας Αθ., πλησίον του υποκ. της Εθνικής Τραπέζης.

Παραγγελειοδόχοι

 • Γεωργιάδης Νικόλ., κατά την κεντρικήν πλατείαν. Παραγγελειοδόχος καπνών.
 • Παππαγιάνης Σπυρ., κατά την Αγοράν. Παραγγελιοδόχος ζώων.
 • Σπυρόπουλος Οεόδ., κατά την Αγοράν παραγγελιοδ. καπνών.
 • Σταμούλης Κώστας, κατά την Αγοράν παραγγελιοδ. καπνών.

Ζαχαροπλαστεία, Καφενεία και Ξενοδοχεία

 • α’. Ζαχαροπλαστεία
 • Τριανταφυλλοπούλου Θεόδ., εις το κέντρον της Πλατείας.
 • β’. Καφενεία
 • Αργιαδίτη Δημ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Δαβαρούκα Γεώρ,, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Μεταξά Επαμ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Σβολοπούλου Επ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Χάσκαρη Χρ., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • γ΄.  Ξενοδοχεία
 • Αξάμη Κωνστ., εις θέσιν Τρουμπέ. Δωμάτια δι’ ύπνον μετά φαγητού.
 • Μανθοπούλου Γεώρ., εις το κέντρον της Αγοράς. Δωμάτια δι’ ύπνον μετά φαγητού.

Έμποροι

 • α’. Ζώων (Ζωέμποροι)
 • Αδαμόπουλος Αθ., κατά την Αγοράν.
 • Ζήκος Νικόλ., εις θέσιν Ντούτσαγα.
 • Ντράβαλης Αθ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σαμώτης Σπ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σταυροθανάσης Στράτος, κατά την Αγοράν.
 • β’. Καπνών
 • Αλεξανδρής Δημ.
 • Γιόνας Χρ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Καπετανάκης Ν., πλησίον της κεντρικής Πλατείας.
 • Κωστόπουλος Βασίλ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Τζαχρήστος Χρ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Τσίκαρης Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • γ’. Ξυλείας
 • Αναστασίου Μιχαήλ, εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Ζήσης Στέριος, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Σαμώτης Αναστ., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • δ’. Προϊόντων
 • Κουσιάδης Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Μπουκογιάννης Ιω., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Σαμώτης Δημ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Τριανταφυλλίδης Ιω., πλησίον του Δημαρχείου.
 • Τσακανίκας Αθ., πλησίον του υποκ. της Εθνικής Τραπέζης.
 • ε’. Υφασμάτων
 • Ασημακόπουλοι Αδελφοί, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Γιακάς Στέριος, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Γούναρης Ιω., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Ζαφειρόπουλος Γ., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Καβαδίας Ιω., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Κασόλας Δημ., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Κέντρου Ευανγ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Ως και Αρνοδερμάτων και Γουναρικών.
 • Κουσιάδης Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Λιάπης Κωνστ., ομοίως.
 • Λουλάς Λάμπρος, ομοίως.
 • Μουτακόπουλος Εμμ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Μποσκογιάννης Χρ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Περιβολαρόπουλος Αθ., κατά την Αγοράν.
 • Σαμώτης Δημ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σπανός Νικόλ., ομοίως.
 • Σωχαρίτης θεόδ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Τζωρτζόπουλος Σπυρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Τριανταφυλλίδης Ευανγ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Χαβέλας Γ., ομοίως.
 • Χρύσανθος Χρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • ς•’. Παντοπώλαι
 • Αλεξίου Σπυρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Αναγνωστόπουλος Ιω., ομοίως.
 • Ασημακόπουλος Κωνστ., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Αυγέρης Νικόλ., ομοίως.
 • Βασιλείου Αριστ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Γιαννουτσος Δημ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Δαβαρούκας Χριστόδ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Καλαμάρης Κ., πλησίον τ ου Υποκατ. της Εθν. Τραπέζης.
 • Καραμμανόπουλος Β., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Κουτσούκης Κωνστ., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Ματραλής Λεωνίδας, ομοίως.
 • Πάνος Σ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Παπαγιάννης θεόδ., ομοίως.
 • Παππαδόπουλος Απόστ., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Παππασάικας Κωνστ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Παπαστράτου Αναστ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Παππασωτηρόπουλος θεόδ., ομοίως.
 • Παππαφώτης Ντούλας, κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Ραυτόπουλος Κωνστ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Ρόκας Αθ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σοσμάνης Ιω., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Σοομάνης Παναγ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Σπυρόπουλος Σπ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σταθόπουλος Ευθ., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • Τσάνης Αθ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Χαμαμτζόπουλος Ν., κατά την θέσιν Τρουμπέ.

Βιομήχανοι

 • α’. Αρτοποιοί
 • Δημάκης Κώστας, εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Ζήκος Γεώρ., εις την είσοδον της πόλεως.
 • Ντήνος Ι., πλησίον του υποκαταστ. της Τραπέζης.
 • Ρώκος Παναγ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • β’. Βυρσοδέψαι
 • Αλεξανδρόπουλος Γεώρ., εις την είσοδον της πόλεως, κατά την θέσιν Ντούτσαγα.
 • Αναστασίου Γιοβανος, εις την είσοδον της πόλεως, κατά την θέσιν Ντούτσαγα.
 • γ’. Οινοπνευματοποιοί
 • Κουτσούκης Κ, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Μπακογιάννης Ι., εις το κέντρον της πλατείας.
 • Παππασωτηρόπουλος θ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • δ’. Υποδηματοποιοί
 • Γκίνος Φώτιος, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Σαρρής Ι., ομοίως.
 • ε’. Χρυσοχόοι
 • Μεταξάς Γούλας, πλησίον του υποκατ. της Τραπέζης.
 • Νταβαρούκας Ν,, εις το κέντρον της πλατείας.
 • Τζαχρήστος Χρ., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • ς’. Ωρολογοποιοί
 • Σερίφης Λάζαρος, εις το κέντρον της πλατείας.

Τεχνίται

 • α’. Ελληνορράπται
 • Αναστασίου Πάνος, εις το κέντρον της πλατείας.
 • Καρότσης Αναστάσιος, εις το κέντρον της πλατείας.
 • Ρένκος Τοσούλης, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • β’. Ευρωπαϊκών ενδυμάτων ράπται
 • Δούκας Αλέξης, κατά την είσοδον της πόλεως, πλησίον του Επαρχείου.
 • γ’. Σανδαλοποιοί
 • Αναστασίου Νικόλ., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Γιαννακόποντλος Χρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Μεταξάς Κωνσταντ., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • Μουστακόπουλος Στέφος, ομοίως.
 • Νάστης Βασίλειος, ομοίως.
 • Παππούλιας Ν., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Σακελλαρόπουλος Μήλιος, εις την θέσιν Τρουμπέ.
 • δ’. Σιδηρουργοί
 • Γεροπάντας Ν., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Καραπάνος Αντώνιος, ομοίως.
 • Καραπάνος Ι., ομοίως.

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Αγοράς (σημερινή Ειρήνης)


AgrinioStories

 

1 thought on “Το Αγρίνιο του 1875 (Μέρος 2ο)

Comments are closed.