ΒΡΑΧΩΡΙ 1821

Η Άλωση του Ζαπαντιού

Οι επαναστατημένοι οπλαρχηγοί του Κάρλελι, επικράτησαν και στην περιοχή του κάμπου του Ζαπαντιού και στην ευρύτερη περιοχή του Βλοχού Κείμενο:...