1 Ιουλίου 2022

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ OΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ