ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ OΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ