Αξιοπιστία και Προοπτική για το Δήμο Θέρμου «Η υποβάθμιση του δήμου μας και το δημογραφικό πρόβλημα δεν εμφανιστήκαν τυχαία.» Ανακοίνωση της παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου […]