ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ»