9 Δεκεμβρίου 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δήμος Αγρινίου: Λεφτά υπάρχουν

Τα διαθέσιμα του Δήμου Αγρινίου κατά την 31/12/2020 ήταν 8.344.269,56 € Στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού...