2 Οκτωβρίου 2022

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επίσκεψη Γεωργιάδη στον ΕΦΕΠΑΕ

Τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης Τα νέα γραφεία του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων...