ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – «ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ»

Ο Αχελώος στις Οινιάδες

Η Αρχαία Ελληνική μυθολογία συνέδεσε την περιοχή των Οινιαδών με έναν από τους βασικότερους μύθους της, τον μύθο της πάλης...