Διακόσες χιλιάδες άγριοι Γαλάτες φθάσανε μέχρι τα σύνορα της Αιτωλίας και τους Δελφούς γράφει ο Αθανάσιος Δημητρούκας   Έτος 279 π.Χ: Οι Γαλάτες έφθασαν ερχόμενοι από […]