Συνάντηση εργασίας για θέματα αγροτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα, στα πλαίσια υλοποίησης του INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία Συνάντηση  εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ/νσηςΑγροτικής Οικονομίας […]