ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐα 14/7: Agrifood Exports 360°

«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο του προγράμματος Agrifood Exports 360° Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα...