24 Μαρτίου 2023

Τα «πάνω κάτω» στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Τα «πάνω κάτω» στις μεταβιβάσεις ακινήτων:
Πώς θα βγάλετε φορολογική ενημερότητα με χρέη

Με νέα διάταξη του ΥΠΟΙΚ προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στην χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, το οποίο είναι απαραίτητο για την πώληση ενός ακινήτου.

Τα  «πάνω κάτω» στις μεταβιβάσεις αναμένεται να φέρει νέα ρύθμιση που θα επιτρέπει πλέον τις μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμη και με ληξιπρόθεσμες (ή μη) οφειλές στην Εφορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος θα μπορεί να εκδίδει φορολογική ενημερότητα, η οποία όμως θα συνοδεύεται με ποσοστό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος (εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας) και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Με τον τρόπο αυτό, όσοι φορολογούμενοι που έχουν οφειλές και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση – την οποία εξυπηρετούν κανονικά πληρώνοντας τις δόσεις – θα μπορούν πλέον να εξοφλο΄ύν τα χρέη τους από το τίμημα της πώλησης των ακινήτων τους.

Τι ισχύ θα έχει το αποδεικτικό φορολογικής ενημέροτητας

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή δύναται να αποκτήσει φορολογική ενημερότητα για να πουλήσει ακίνητο και να αποπληρώσει έτσι τα χρέη του.

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, πως το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα είναι περιορισμένης ισχύως, που δεν θα ξεπερνά τον ένα μήνα.

Το παρακρατούμενο πόσο λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων και αντιστοιχεί στο 70% επί του τιμήματος – εφόσον αυτό δεν είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία του ακινήτου και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

 


AgrinioStories