10 Δεκεμβρίου 2022

Τα διατηρητέα του Αγρινίου – Τα τελευταία δέκα

Τα διατηρητέα του Αγρινίου
Πόσα είναι. Τίνος ιδιοκτησία είναι.
Σε ποια κατάσταση βρίσκονται

  • Έρευνα – Κείμενο: Λευτέρης Τηλιγάδας

Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σήμερα την καταγραφή με τα τελευταία δέκα διατηρητέα της πόλης της Αγρινίου. 

 

1.19 – ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Βρίσκεται στην οδό Παπαστράτου, στον αριθμό 71, στο Ο.Τ. 23. Το κτίριο ήταν τριώροφο και έχει γνωρίσματα νεοκλασικής τυπολογίας. Παρουσιάζει συνθετική αρμονία, στην μορφολογία των όψεων κυριαρχεί η συμμετρία και η ευρυθμία και έχει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως μαρμάρινα μπαλκόνια, φουρούσια, χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα κ.ά.. Yπάρχουν συμμετρικά ανοίγματα σε κάθετους άξονες στην κύρια όψη όπως και στα πλάγια. Προεξέχοντα γείσα με γεισίποδες περιβάλλουν τα ανοίγματα του πρώτου ορόφου, ενώ παραστάδες με επίκρανα και επιστήλια περιβάλλουν τα ανοίγματα του ισογείου. Οι επιφάνειες των όψεων είναι ισοδομικές, ενώ ένα συμπαγές στηθαίο με κολωνάκια ορίζει την επίστεψη.
Σήμερα, στο κτίριο έχει γίνει προσθήκη ενός ορόφου και έχει ενοποιηθεί λειτουργικά με εξαώροφη προσθήκη στην ανατολική πλευρά. Το σύνολο λειτουργεί ως ξενοδοχείο με την επωνυμία MARPESSA.
Το κτίριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο α) με την με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/5/8749/30-01-1995 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 136Β’/01-03-1995) και β) με την με Αριθμό 33885/18-07-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 366ΑΑΠ/18-08-2008) με την οποία καθορίστηκαν και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Σύμφωνα με την με Αριθμό 56820/05-12-2014 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 397ΑΑΠ/24-12-2014) καθορίστηκαν συμπληρωματικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

1.20 – ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ: Βρίσκεται στην οδό Μπότσαρη στο Αγρίνιο. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα παλαιού θερινού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1950 και είναι συνδεδεμένος με τις μνήμες και την πολιτιστική παράδοση των κατοίκων της πόλης.
Σήμερα στο χώρο λειτουργεί δημοτικός θερινός κινηματογράφος, ο μοναδικός που υπάρχει στην πόλη και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό καθώς φιλοξενεί ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος με την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2391/41748/15-11-2001 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1604Β’/04-12-2001) που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.

 

1.21 – ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Χ. ΜΗΛΑ: Βρίσκεται στον αριθμό 10 της οδού , στο Ο.Τ. 172. Το κτίριο αποτελεί τυπικό δείγμα αστικής κατοικίας των αρχών του 20ου αιώνα, με φέροντα οργανισμό από ανεπίχριστη εξωτερικά λιθοδομή και χαρακτηριστικά τόξα στα υπέρθυρα. Η χρήση του ισογείου ήταν εμπορική και του α’ ορόφου κατοικία. Οι χρήσεις αυτές διατηρούνται και σήμερα.
Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο με την με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3846π.ε./27297/15-05-2002 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 652Β’/27-05-2002).

 

 

1.22 – ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ:  Βρίσκεται στην οδό Παναιτωλικού 26 στο Ο.Τ. 32. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με φέροντα οργανισμό από λιθοδομή και επιχρισμένες όψεις. Η στέγη του είναι ξύλινη με επικάλυψη από κεραμίδια.
Η σημερινή του χρήση του είναι κατοικία.
Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο με την με αριθμό 32751/25-08-2003 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ. 1040Δ΄/03-10-2003).

 

1.23 – ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π. ΣΤΑΛΙΚΑ: Βρίσκεται επί της οδού Σκαλτσοδήμου, στον αριθμό 12, στο Ο.Τ. 67. Πρόκειται για κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και α’ όροφο, με φέροντα οργανισμό από μικτή κατασκευή, οπλισμένο σκυρόδεμα και αργολιθοδομή. Η εξωτερική όψη προς την οδό Σκαλτσοδήμου είναι επιχρισμένη και σε αυτή υπάρχει μεταλλικό προστέγασμα. Η χρήση του κτιρίου κατά το παρελθόν ήταν μικτή: καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον α’ όροφο.
Σήμερα χρησιμοποιείται τμήμα του υπογείου και του ισογείου ως εμπορικό κατάστημα και ο α’ όροφος ως κατοικία.
Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο με την με Αριθμό 39282/09-10-2003 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1244Δ’/21-11-2003).

 

1.24 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΛΑΣ: Βρίσκεται στην αρχή της οδού Ηλία Ηλιού, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο. Είναι ένα από τα λίγα αξιόλογα κτήρια τα οποία απομένουν στην περιοχή και συνδέεται με τις ιστορικές και πολιτιστικές μνήμες των κατοίκων του Αγρινίου. Κατά το παρελθόν λειτούργησε ως ξενοδοχείο.
Σήμερα στεγάζει σε τμήμα του ισογείου πρακτορείο τύπου και σε τμήμα του ισογείου, στον α’ και τον β’ όροφο πολυκατάστημα.
Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο με την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/86633/2265/19-12-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1883Β’/30-12-2005). Η παραπάνω απόφαση διορθώθηκε ως προς τον αριθμό της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 133Β’/06-02-2006) στο σωστό ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/94809/2470/19-12-2005.

 

1.25 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ): Ο παλαιός ναός του Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου είναι κτίσμα των μέσων περίπου του 19ου αι. και αποτελεί ένα από τα λιγοστά νεώτερα κτίσματα που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα στην πόλη. Ιστορικά η ίδρυσή του ανάγεται στην προεπαναστατική περίοδο, ως μετόχι της Ι.Μ. Προυσού. Ο ναός είναι πέτρινος, κτισμένος στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με ξύλινη ψευδοτετράριχτη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 21,30 μ. μήκος και 10,30 μ. πλάτος (Καπώνης, 2006).Στο πέτρινο κωδωνοστάσιο υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με χαραγμένη χρονολογία 1848. Στο εσωτερικό του ναού διασώζονται οι εικόνες του τέμπλου, που χρονολογούνται στον 19ο αι.. Ο ναός περιβάλλεται από πέτρινο περίβολο, που περικλείει έκταση 15 στρεμμάτων και αποτελεί το πυκνόφυτο ομώνυμο δασύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου, μία έκταση ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, η οποία αποτελεί σημαντικό τοπόσημο της πόλης του Αγρινίου.
Διασώζει τα βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ναοδομίας του 19ου αι., συνδέεται με την ιστορική Μονή Προυσού, αλλά και την ιστορία της πόλης του Αγρινίου από την προεπαναστατική περίοδο έως σήμερα.
Χαρακτηρίστηκε ως νεώτερο μνημείο με την με Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΒΙ/Φ56/75856/3543/31-07-2008 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 370ΑΑΠ/21-08-2008).

 

1.26 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:  Βρίσκεται επί της οδού Αναστασιάδη 1, στο Ο.Τ. 180. Κτίστηκε την περίοδο 1936-1937 με μελετητή τον αρχιτέκτονα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Τ.τ.Ε. Γ. Κανάκη. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο και ο φέροντας οργανισμός του είναι μικτή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και αργολιθοδομή. Η κάτοψή του έχει σχήμα ορθογωνικό, ενώ η κύρια είσοδος τονίζεται με μαρμάρινο πρόπυλο ιωνικού ρυθμού. Το ισόγειο αποτελείται από προθάλαμο, μια μεγάλη αίθουσα και γραφεία. Η μορφολογία του κτιρίου είναι νεοκλασικιστική, χαρακτηρίζεται από μνημειακότητα και προσπάθεια μίμησης του ιστορικού προτύπου.
Το κτίριο σήμερα στεγάζει το δημοτικό συμβούλιο και υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.
Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με την με αριθμό Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ 122036ΠΕ/3065 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 136ΑΑΠ/31-03-2009) και την με Αριθμό 53048/03-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 11ΑΑΠ/07-02-2011).

 

1.27 – ΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Βρίσκεται επί της οδού Βότση, στο Ο.Τ. 180. Αποτελείται από υπόγειο στο οποίο βρίσκονται βοηθητικοί χώροι, ισόγειο και δώμα. Η φέρουσα κατασκευή είναι μικτή, από οπλισμένο σκυρόδεμα και αργολιθοδομή. Στην πρόσοψη υπάρχει μικρή βεράντα. Αποτελούσε κτίριο ειδικής χρήσης άμεσα συνδεδεμένης με τη λειτουργίας του κεντρικού κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτισμού και στεγάζει την πινακοθήκη του Δήμου Αγρινίου.
Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με την με αριθμό Αριθμό. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ 122036ΠΕ/3065 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 136ΑΑΠ/31-03-2009) και την με Αριθμό 53048/03-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 11ΑΑΠ/07-02-2011).

 

1.28 – ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΖΟΥΡΟΥ: Βρίσκεται στην οδό Παπαστράτου 3, στο Ο.Τ. 177α. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο με υπόγειο, με αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία το οποίο κατά το παρελθόν στέγαζε εμπορικά καταστήματα και κατοικία.
Σήμερα στεγάζει πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.
Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο με την με Αριθμό 48446/08-11-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 507ΑΑΠ/26-11-2010).

 

 

 

 

Δείτε όλες τις αναρτήσεις
για τα διατηρητέα ΕΔΩ

 


AgrinioStories