Συστάσεις για τα εσπεριδοειδή στη Δυτική Ελλάδα

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών,
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας
για Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά

Η καλλιεργητική χρονιά σε εσπεριδοειδή εξελίσσεται ομαλά αν και σε ορισμένες περιοχές υπήρξαν προβλήματα καρπόδεσης και συνεπώς η παραγωγή αναμένεται σχετικά μειωμένη. Σύμφωνα με τους γεωπόνους της περιοχής, δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα από εχθρούς, παρά μόνο σε εντοπισμένες περιοχές στην Αιτωλοακαρνανία (Μαύρος Ακανθώδης), όπου η πίεση παραμένει αυξημένη.

Ο Ψευδόκοκκος αν και εμφανίστηκε αργότερα από την συνηθισμένη εποχή του (Μάϊο-Ιούνιο), δεν φαίνεται να εγκαθίσταται και δε φαίνεται να δημιουργεί νέες ή σοβαρές προσβολές. Χρειάζεται εντατική και επιμελής παρακολούθηση των οπωρώνων, καθώς και προληπτική χημική επέμβαση μόνο σε εντοπισμένες καλλιέργειες με προβλήματα ενώ παράλληλα μπορεί να ξεκινήσει η παρακολούθηση για Μύγα Μεσογείου.

Προτείνεται καλό κλάδεμα για πιο σωστό αερισμό των δέντρων και μείωση της υγρασίας. Καθαρισμός και στην περίμετρο των οπωρώνων ώστε να ενισχυθούν οι συνθήκες καλού αερισμού.

Οι επεμβάσεις αυτή την εποχή προσπαθούν μόνο να μειώσουν τον πληθυσμό που πιθανώς έχει εγκατασταθεί στην καλλιέργεια. Εάν παρατηρηθούν προσβολές σε επίπεδο 5-10% της παραγωγής και επιλεχθεί χημική επέμβαση, αυτή θα πρέπει να γίνει μόνο με εγκεκριμένα σκευάσματα και με επιμελή τρόπο, ειδικά στα «κρυφά» σημεία μεταξύ των δέντρων και στα σημεία εκείνα που υπάρχει έντονη βλάστηση και αλληλοκάλυψη, με σκοπό τα σκευάσματα να δράσουν στο στόχο.

 


AgrinioStories