9 Δεκεμβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 5 Οκτωβρίου… (vid)

Καλεντάρι της 5ης Οκτωβρίου του:

1967: «Θεμελίωση υδροηλεκτρικού φράγματος
Καστρακίου Αιτωλοακαρνανίας»

5 Οκτωβρίου 1967

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Παττακού και άλλων επισήμων ο τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος θεμελιώνει το φράγμα Καστρακίου στον ποταμό Αχελώο, χάρη στο οποίο, όπως αναφέρουν τα επίκαιρα εκείνης  της εποχής θα γίνει δυνατή η λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην περιοχή.

 

 

Διαβάζουμε στη Βιομηχανική Επιθεώρηση της εποχής: «Εις την περιοχήν Καστράκιν, εις μικράν απόστασιν εκ του Αγρινίου, εξετράπη ο ρους του ποταμού δια να αναγερθεί το φράγμα και να πληρωθεί η τεχνητή λίμνη που θα τροφοδοτήση τέσσερας μονάδας του ΥΗΣ, ονομαστικής ισχύος 80.000 KW εκάστη. Σύγχρονος Ηρακλής, η Δημόσια Επιχείρησις Ηλεκτρισμού εδάμασεν εις το Καστράκι, ακόμη μίαν φοράν τον ανθρωπόμορφον ταύρον – ποταμόν. Νίκη της ΔΕΗ. Ένα μεγάλον παραγωγικόν έργον.» (Πηγή: Βιομηχανική Επιθεώρηση, Φεβρουάριος 1969 σελ. 30)

Το φράγμα ολοκληρώθηκε το 1969 και είναι το δεύτερο κατά σειρά φράγμα του Αχελώου. Το ύψος του είναι 95m και το μήκος του 530m . Με την κατασκευή του φράγματος δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Καστρακίου.

 

Τμήμα του φράγματος και οι αγωγοί υδατόπτωσης πριν ακόμα ολοκληρωθούν

 

Η περιοχή στη βάση του φράγματος

 

 


AgrinioStories