10 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδριάζει το Περ. Επιμ/κό Συμβούλιο Δ. Ελλάδας

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
Ζητούν μέτρα στήριξης για την πυρόπληκτη Ηλεία αντίστοιχα με της Βόρειας Εύβοιας

Την προσαρμογή των ίδιων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, όπως αυτές εισήχθησαν σε σχετική τροπολογία και στην περίπτωση των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις εν λόγω ευνοϊκές διατάξεις και να ατενίσουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ζητά με ψήφισμα του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, που συνεδριάζει σήμερα στις 7:00 το απόγευμα.

Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί η μελέτη ICAP AE για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους κλάδους των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Δυτική Ελλάδα αλλά και το ζήτημα των ρυθμίσεων για τα πυρόπληκτα δάνεια στις περιοχές Αχαΐας – Ηλείας. Επίσης θα τεθεί και το ψήφισμα για εναρμόνιση μέτρων πυροπλήκτων Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα με τα μέτρα της Εύβοιας.

Το ψήφισμα

Ειδικότερα,  με αφορμή την τροπολογία που κατατέθηκε στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο ζητά, την προσαρμογή των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, όπως αυτές εισήχθησαν στην ως άνω αναφερομένη τροπολογία και στην περίπτωση των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις εν λόγω ευνοϊκές διατάξεις και να ατενίσουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Υπενθυμίζεται πως πάσα κατεύθυνση, πως οι επιχειρήσεις της Ηλείας, οι οποίες υπέστησαν εκτενέστατες και πολυδιάστατες ζημιές, βρίσκονται  αντιμέτωπες με τις ίδιες επιπτώσεις, για το λόγο αυτό προσβλέπουν στην καταλυτική παρέμβαση της Πολιτείας, όπως αντίστοιχα συνέβη στην περίπτωση των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, την προσαρμογή των οποίων ζητάει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να  ενταχθούν σε αυτές και οι επιχειρήσεις της Ηλείας, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την:

  • Αναστολή από την 7η Σεπτεμβρίου έως και την 3η  Δεκεμβρίου 2021 των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.
  • Παροχή του ευεργετήματος της μη καταχώρησης των ως άνω αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, και της διαγραφής τους (εάν έχουν ήδη καταχωριστεί) καθώς και της μη καταχώρησης εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
  • Αναστολή της έκδοσης διαταγής πληρωμής καθώς και της λήψης πάσης φύσεως μέτρων ή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες, για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα.
  • Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1.8.2021 έως 30.9.2021) έως και την 31η.1.2022,

καθώς και του Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου, την 31η Οκτωβρίου, την 30η Νοεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου 2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων έως την 31η Ιανουαρίου, την 28η Φεβρουαρίου, 31η Μαρτίου  και την 29η Απριλίου 2022 αντίστοιχα.

 


AgrinioStories | Πηγή