8 Ιουνίου 2023

Συνεδρίαση του Περ. Συμβ. Δυτ. Ελ., στις 17/12

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, δια ζώσης αλλά και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί η 20η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης, 15:00.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και η «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 500.000 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 64448/6.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών & έγκριση 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021».

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στον σύνδεσμο: ΕΔΩ

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021


AgrinioStories