Σύνδ. Φιλολόγων Αιτ/νίας – «Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος…»

Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας
«Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.»

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας θεωρεί ότι την απώλεια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Αγρίνιο μπορεί να περιγράψει η παραπάνω φράση του Πλάτωνα η οποία ταιριάζει για όλους όσους εντός και εκτός των τειχών συνήργησαν με την αδιαφορία τους και την ανικανότητά τους στην απώλεια του σημαντικότερου Πανεπιστημιακού τμήματος για την πόλης.

Γιατί δυστυχώς «Αν κοιμάται [συνέχεια] κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι περισσότερο από κάποιον που δεν είναι ζωντανός». Χαιρετίζει τις εκατοντάδες υπογραφές, τους φοιτητές και λιγοστούς φορείς που απέμειναν μόνοι σε αυτόν τον πόλεμο και δεν προσέγγισαν συμπλεγματικά την προοπτική δημιουργίας σχολής θεωρητικής όπως στην Κέρκυρα και την Καλαμάτα με πυλώνα το Ιστορικό-Αρχαιολογικό και το καταργηθέν τμήμα Πολιτιστικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών.

Άλλωστε για να κλείσουμε ξανά με τον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο «Η Στάσις πάντων πολέμων χαλεπώτατος» δηλαδή η εξέγερση είναι ο πιο δύσκολος από όλους τους πολέμους.

 


AgrinioStories