29 Μαΐου 2023

Σε διήμερο συνέδριο για την ενέργεια ο Κουτσουπιάς

Κουτσουπιάς: «Οι Ενεργειακές Κοινότητες
είναι καίριας σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες»

Στο διήμερο συνέδριο, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και επενδυτικών σχημάτων στον τομέα της ενέργειας, ο πρόεδρος των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς ανέλαβε να καταδείξει τις πραγματικές διαστάσεις και τη μεγάλη συμβολή των Κοινοτήτων σε ότι αφορά την πραγματική οικονομία και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες και στην απαραίτητη συνοχή τους, όπως και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Στην εισήγησή του ο κ. Κουτσουπιάς με έμφαση επανέλαβε τα όσα δυο μέρες νωρίτερα είχε τονίσει και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, τονίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος, είναι η περιχαράκωσή του/ προστασία του μέσω του θεσμικού πλαισίου που οφείλει να εξασφαλίσει η πολιτεία:

    • Να διατηρηθεί η προτεραιότητα της έγκρισης και της ένταξης των έργων των Ενεργειακών Κοινοτήτων πέραν του ορίου που ισχύει για τα νέα έργα.
    • Να ισχύσει η απόλυτη προτεραιότητα για την ένταξη έργων των Ενεργειακών Κοινοτήτων που συμμετέχουν Ο.Τ.Α., Τ.Ο.Ε.Β., Συνεταιριστικά σχήματα κλπ.
    • Να εξασφαλιστεί με βάση τον περιορισμένο αριθμό MW που δίνεται, η συμμετοχή των πολύ μικρών επενδυτών με την ελάχιστη δυνατή συμμετοχή τους.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουτσουπιάς, οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι καίριας σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς αυτές δημιουργούν πρόσθετο/συμπληρωματικό εισόδημα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επενδυτών και τις οικογένειές τους. Εισόδημα που αποκομίζουν μικροί και πολύ μικροί επενδυτές, το οποίο και διαχέεται στο σύνολο των τοπικών επιχειρήσεων, μέσω της πρόσθετης κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Δίνεται, έτσι, μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων η δυνατότητα συμμετοχής σε έργα ΑΠΕ και στους μικρούς και πολύ μικρούς επενδυτές, που, σε συνέργεια με μεγαλύτερα σχήματα υλοποιούν έργα  κυκλικής οικονομίας, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό.

Παράλληλα, η άμεση συμμετοχή των  τοπικών κοινωνιών στις Ενεργειακές Κοινότητες, στις Α.Π.Ε. και σε καινοτόμες δράσεις και έργα, συμβάλλει αποφασιστικά και όσο οτιδήποτε άλλο στην «αποδαινομονοποίηση» των παρεμβάσεων στο τοπικό περιβάλλον για την λειτουργία των ΑΠΕ. Επιπλέον αποφεύγεται η εκμετάλλευση της αγωνίας των τοπικών κοινωνιών για τυχόν επικίνδυνες παρεμβάσεις στο περιβάλλον σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Συνοπτικά, οι Ενεργειακές Κοινότητες συμβάλλουν: στην ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια απεξάρτησης από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στην ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη του τόπου, με πραγματικό όφελος σε χιλιάδες οικογένειες στην ενδυνάμωση του ρόλου των πολιτών και των τοπικών φορέων στον ενεργειακό τομέα στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και φυσικά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα για την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους.

Το «κανείς δεν θα μείνει πίσω», που τόσο συχνά ακούμε από τα επίσημα κυβερνητικά χείλη, σαφώς και πρέπει να έχει πεδίο αναφοράς στις Ενεργειακές Κοινότητες.  Κυρίως σε αυτές, διότι μετέχουν οι μικροί και πολύ μικροί παραγωγοί.  


AgrinioStories | Δελτίο Τύπου