Η Περιφέρεια στη Διεθνή έκθεση Beyond 2022

Στη διεθνή έκθεση Beyond 2022
είναι παρούσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στη διεθνή έκθεση Beyond 2022, που σκοπό έχει να συμβάλλει δομικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, είναι παρούσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  προκειμένου να παρουσιάσει το έργο της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση, σε ένα εξατομικευμένο κοινό, με επενδυτές και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Beyond προσφέρει μία εξειδικευμένη σκηνή, ένα υβριδικό μοντέλο «Εκθεσιακού Συνεδρίου» που θα αποτελέσει την ιδανική πλατφόρμα για διεθνείς επιχειρηματικούς «ηγέτες», πρωτοπόρους στοχαστές, τεχνολογίες αιχμής και για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες καταναλωτών.

Ο στόχος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια σειρά από συναντήσεις, διαλέξεις, θεματικά εργαστήρια και ένα ταυτόχρονο συνέδριο που θα περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό, πολύπλευρο εργαλείο για την προώθηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνδέσεων. Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις διαδικτυακές συναντήσεις, ακυρώνοντας τις αποστάσεις και να προσφέρουν σε κάθε επαγγελματία τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του.

Την προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ταχεία μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης στη νέα ψηφιακή εποχή με πράξεις και όχι με λόγια, υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τάκης Παπαδόπουλος, στην έναρξη της Διεθνούς Διοργάνωσης Beyond.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε: «Επιδιώκουμε να καταστήσουμε την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία μια Περιφέρεια πρότυπο και στο πεδίο της ψηφιακής εξυπηρέτησης και προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια παρουσιάζει μια μεγάλη πρόοδο στην παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η μεγάλη πρόκληση είναι να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, προκειμένου να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια στις τεχνολογικές καινοτομίες και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε εντατικά.»

 

 

 

Πολλές υπηρεσίες, που θα παρουσιάσει ο Αντιπεριφερειάρχης αναλυτικά στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της έκθεσης-συνέδριου της Βeyond, είναι ψηφιακά διαθέσιμες, ενώ παράλληλα μέσα από αρκετές υπηρεσίες παρέχεται διαδικτυακά αναλυτική πληροφόρηση.

«Το κάλεσμα της νέας ψηφιακής εποχής είναι αυτό που καθοδηγεί τα βήματά μας προς το μέλλον» σημειώνει ακόμα ο Αντιπεριφερειάρχης, Τάκης Παπαδόπουλος και συνεχίζει:

«Είμαστε ευτυχείς, γιατί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων, με διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες, που αποτελούν στοιχεία του οραματικού μας σχεδιασμού για ένα καλύτερο μέλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής, τις απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες.

Θα ήθελα να επισημάνω τον πολύ επίκαιρο χαρακτήρα του παρόντος Συνεδρίου. Καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου του 2021-2027, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, οργανισμούς, τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις, να διαβουλευτούν και να συνεργαστούν, προκειμένου να προσδιοριστούν εγκαίρως οι κατευθύνσεις και οι στόχοι ενός κοινού σχεδίου δράσης. Ενός σχεδίου, που στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να στρέφεται γύρω από την υποστήριξη και ενίσχυση των σύγχρονων εφαρμογών και την επιδίωξη βιώσιμης και καθολικής ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Ως Περιφερειακή Αρχή αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας συμμετέχουν ενεργά στη Διεθνή Διοργάνωση Beyond. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή, η οποία αναδεικνύει το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής και συμβάλει στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξoυμε τις υφιστάμενες εταιρείες που αναπτύσσονται με επιτυχία διεθνώς, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στον τόπο μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο εγχείρημα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα είναι στη διάθεση τους για να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια που θα απαιτηθεί».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δώσει βήμα σε άτομα ή ομάδες που έχουν μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα, νεοσύστατες επιχειρήσεις ή και υφιστάμενες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και το έργο της Περιφέρειας, για την πορεία του ΕΣΠΑ, το σχεδιασμό για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα στον ορίζοντα του 2030.


AgrinioStories