8 Ιουνίου 2023

Περιφέρεια Δ.Ε.: Παιδικές χαρές για παιδιά ΑμεΑ

Παιδικές χαρές για παιδιά ΑμεΑ κατασκευάζει η Περιφέρεια
και στους 19 δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός, να μπορούν αυτά να παίζουν με ασφάλεια και να έχουν την ευκαιρία να αθληθούν, πάντα κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Ήδη έγινε το πρώτο και σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, βήμα, για την κατασκευή ενός ενιαίου προγράμματος για μία προσβάσιμη περιφέρεια σε παιδικές χαρές ΑμεΑ για όλους.

Από την αρμόδια οικονομική επιτροπή ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος, με σκοπό την υποστήριξη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, σε θέματα σύνταξης μελέτης. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσφατη απόφαση της οικονομικής επιτροπής, «είναι μια δράση που θα έχει κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολό της, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γίνει ακόμα πιο φιλική για τα ΑμεΑ, ενώ παράλληλα θα αναδειχτεί περαιτέρω ο κοινωνικός της χαρακτήρας».

Παιδικές χαρές για ΑμεΑ στη Δυτική Ελλάδα

Το αποτέλεσμα της μελέτης που θα συνταχθεί, προβλέπεται να αξιοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί με τους Δήμους, όπου η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει, θα εκτελέσει και θα παραδώσει στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας τις παιδικές χαρές για ΑμεΑ.
Μάλιστα, όπως εκτιμάται, η πιλοτική αυτή δράση της Περιφέρειας αναμένεται ότι θα δημιουργήσει έναν πολύτιμο οδηγό για τους Δήμους, ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν και να την αναπτύξουν ακόμα περισσότερο, όπως για παράδειγμα, με την κατασκευή και άλλων παιδικών χαρών, για ΑμεΑ.
Όσον αφορά την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών, μέσω του τεχνικού συμβούλου, αυτή περιλαμβάνει την επιλογή χώρων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κατασκευή παιδικών χαρών ΑμεΑ, την συλλογή στοιχείων αποτύπωσης χωρικών δεδομένων των χώρων επεμβάσεων όπου απαιτείται, την επικοινωνία με τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των 19 δήμων, καθώς και την έρευνα αγοράς πιστοποιημένου εξοπλισμού για την δημιουργία των παιδικών χαρών ΑμεΑ.

«Πολλαπλά τα οφέλη»

Επίσης, όπως αναφέρεται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ο σύμβουλος θα προτείνει, σύμφωνα πάντα με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, την ορθή χωροθέτηση των παιδικών χαρών ως μια ενιαία δράση με πολλαπλά οφέλη για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Αυτό, όπως τονίζεται, κρίνεται αναγκαίο, καθώς θα δημιουργηθούν 19 παιδικές χαρές σε 19 διαφορετικούς δήμους, όπου ο κάθε δήμος, αλλά και η κάθε παιδική χαρά θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες.

Επίσης, ο σύμβουλος θα ελέγξει και θα εξασφαλίσει την ορθή τοποθέτηση των οργάνων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, ενώ παράλληλα θα ελεγχθεί η προσβασιμότητα των παιδικών χαρών από τους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κλπ) και ποιες εργασίες μπορεί να απαιτηθούν από τον κάθε δήμο για την παιδική χαρά στα διοικητικά του όρια, ώστε να είναι προσβάσιμος ο συγκεκριμένος χώρος.

 


AgrinioStories | Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ