5 Ιουνίου 2023

ΠΔΕ: Πιθανή υπερχείλιση ταμιευτήρα Ευήνου

Ανακοινώνεται από την υπηρεσία φραγμάτων Μόρνου – Ευήνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ότι  είναι πιθανή η υπερχείλιση του ταμιευτήρα Ευήνου στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνεται ότι υπήρξε ενημέρωση από την υπηρεσία φραγμάτων Μόρνου – Ευήνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ότι σύμφωνα με τα υδρολογικά στοιχεία, δηλαδή τη στάθμη του ταμιευτήρα του ποταμού Ευήνου, την εισρέουσα ποσότητα νερού, την ποσότητα νερού που παροχετεύεται στον ταμιευτήρα Μόρνου μέσω της σήραγγας Ευήνου – Μόρνου και σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα στοιχεία των παρελθόντων ετών, είναι πιθανή η υπερχείλιση του ταμιευτήρα Ευήνου στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα τονίζεται επίσης ότι η υπερχείλιση ενός φράγματος είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό γεγονός, το οποίο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού και είναι συνέπεια μόνο της έντασης και έκτασης των καιρικών φαινομένων. Οι δε ποσότητες του νερού που παροχετεύονται μέσω της σήραγγας του υπερχειλιστή στην κοίτη του ποταμού, είναι ακριβώς ίσες με τις ποσότητες που εισέρχονται στον ταμιευτήρα, όταν η στάθμη αυτού ξεπεράσει το σημείο εισόδου του υπερχειλιστή, που για την περίπτωση του Ευήνου βρίσκεται στο υψόμετρο των 505m.

Κατόπιν των παραπάνω συνιστάται για το επόμενο διάστημα να αποφεύγονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες κατάντι της λίμνης Ευήνου και ιδιαίτερα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

 


AgrinioStories